Jézus Szíve Plébánia Ajka

Kezdőlap » A keresztelésről

A keresztelésről

Kapcsolat

(06-88) 212-373
(06-20) 823-1875

Hivatali órák:

Hétfő: 8-11 16-19
Kedd: 8-11 16-19
Szerda: 8-11 16-19
Csütörtök: 8-11 16-19
Péntek: 8-11 16-19
Betegellátás
06-30-566-1867 (Frigyes atya)
06-30-465-9618 (László atya) számokon bármikor kérhető!
Reklámok

“Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében!”
/Mt 28, 19./

Kedves keresztény hívek!

A szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának köszönik meg. Szent hitünk tanításából azt is tudjátok, hogy Isten, a mi mennyei Atyánk, a keresztség által isteni életében részesíti az embert. Gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi.

Kedves szülők!

Ti is hozzátok el gyermeketeket az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlékekből újjászülessék, és Krisztus titokzatos testének, az Egyháznak tagjává legyen.

Kisgyermekek (iskolás korig) keresztelését a szülők kérhetik, személyesen, a plébánián. Ekkor egy nyomtatványt töltünk ki, amelyen a keresztelés anyakönyvezéséhez szükséges adatokat rögzítjük:

  • a keresztelendő gyermek neve
  • születési helye és ideje
  • szüleinek neve és vallása, születési és származási helye (az a település, ahol az édesapa / édesanya születésekor lakott), egyházi házasságkötésük helye és ideje (amennyiben volt ilyen)
  • a szülők lakcíme
  • a keresztszülők neve és lakcíme
  • a keresztelés helye és kért időpontja.

Ha a szülők nem élnek szentségi házasságban, de polgárilag kötöttek házasságot, úgy ennek tényét rögzítjük. Ha a szülők élettársi kapcsolatban élnek, akkor szükséges a keresztelendő gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása, az édesapa személyének igazolására. Ebben az esetben az édesanya szüleinek nevét is rögzítjük az adatlapon.

Ha a keresztelendő gyermek szülei nem a plébániánk területén laknak, úgy a lakóhelyük szerint illetékes plébános engedélye szükséges ahhoz, hogy a gyermeket megkeresztelhessük.

A keresztszülők személyének kiválasztásánál vegyük figyelembe a következőket. Keresztszülő az a katolikus keresztény személy lehet, aki volt elsőáldozó, bérmálkozó, valamint ha házas, akkor szentségi házasságban él. Élettársi kapcsolatban élők nem lehetnek keresztszülők. Minden, egyházi tisztséget betölteni szándékozó hívővel szemben elvárható, hogy az egyháznak aktív és felelős tagja legyen!  (Ugyanez igaz a keresztelendő gyermek szüleire is.) Ennek igazolására a lakóhely szerint illetékes plébános jogosult, ezért a vidékről érkező keresztszülők részéről minden esetben kérünk igazolást.

A keresztelésért fizetni nem kell, azonban a szükséges “kellékek” (gyertya, kising, emléklap) ára: 1.500 Ft.

Iskolás korú gyermekek részére a keresztség szentsége csak megfelelő felkészítés után szolgáltatható ki. A gyakorlatban ez 3 év hitoktatáson való részvételt jelent. Hitoktatás alatt az általános iskolai katolikus hit- és erkölcstan oktatást kell érteni! Ezzel kapcsolatban részletes információt nyújtanak a katolikus egyház hitoktatói az iskolákban.

Felnőtt korban a keresztelésre, elsőáldozásra és bérmálkozásra való felkészítés a plébánián, szervezett tanfolyam keretében történik. Részletes információ kérhető és jelentkezni lehet a plébánián.

Reklámok

Veszprémi Főegyházmegye

Mária Rádió

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

%d blogger ezt kedveli: