Jézus Szíve Plébánia Ajka

Kezdőlap » A templomi esküvőről

A templomi esküvőről

Kapcsolat

(06-88) 212-373
(06-20) 823-1875

Hivatali órák:

Hétfő: 8-11 16-19
Kedd: 8-11 16-19
Szerda: 8-11 16-19
Csütörtök: 8-11 16-19
Péntek: 8-11 16-19
Betegellátás
06-30-566-1867 (Frigyes atya)
06-30-465-9618 (László atya) számokon bármikor kérhető!
Reklámok

Akkor odamentek hozzá a farizeusok, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: »El szabad-e az embernek bocsátania a feleségét bármi okból?« Ő ezt felelte: »Nem olvastátok, hogy Aki kezdettől fogva teremtett, ‘férfinak és nőnek alkotta őket’?

És így szólt: ‘Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz’.

Így már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza.” /Mt 19, 3-6/

Kedves jegyespár!

Szándékotokban áll, hogy elgyertek a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét, az ő egyházának szolgája és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. Egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös, örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit.

A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek. Ahhoz, hogy megfelelően fel tudjatok készülni a házasság szentségének kiszolgáltatására, a következőt kérjük tőletek!

A házasságkötési szándékotokat a nagy nap előtt legalább fél évvel jelezzétek a plébánián, hogy a szükséges iratokat be tudjuk szerezni, valamint a jegyesoktatásra megfelelő idő álljon rendelkezésre. Az első találkozás alkalmával felvesszük az anyakönyvezéshez szükséges adatokat, azaz:

  • a jegyesek neve, születési helye és ideje, keresztelésük helye és ideje
  • a jegyesek szüleinek neve, vallása
  • a jegyesek állandó lakcíme
  • a leendő tanúk neve és lakcíme
  • a házasságkötés tervezett helye és időpontja.

Házasságkötés előtt keresztlevelet kell kérni a keresztelés helyéről, amely nem lehet három hónapnál régebbi. Ha valamelyik fél nem plébániánk területén lakik, a lakóhelye szerint illetékes plébánostól Elbocsájtót kell kérnie. Ha a jegyesoktatás nem plébániánkon történik, akkor a jegyesoktatásról is kérünk igazolást.

A tanúk kiválasztásánál vegyük figyelembe a következőket. Minden, egyházi tisztséget betölteni szándékozó hívővel szemben elvárható, hogy az egyháznak aktív és felelős tagja legyen!  (Ugyanez igaz a jegyesekre is.) Ennek igazolására a lakóhely szerint illetékes plébános jogosult, ezért a vidékről érkező tanúk részéről minden esetben kérünk igazolást.

A jegyesoktatás, a szertartáspróba és a gyónás időpontját személyesen egyeztetjük.

Az esküvő költsége 2018. január 01-től a Veszprémi Főegyházmegye által kiadott díjtáblázat alapján  20.000 Ft.

Reklámok

Veszprémi Főegyházmegye

Mária Rádió

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

%d blogger ezt kedveli: